Tipy na výlet

Pěší trasy

 • Galerie byla založena roku 1997 malíři Janem Odvárkou, Rudolfem Němcem a Pavlem Mertlíkem.
 • Pravidelně jsou zde pořádány nejen autorské výstavy, ale také výstavy obrazů malířů z celé České republiky či výstavy keramiky.
 • Buchtův kopec je výrazný vrchol ve Žďárských vrších (813 m). Nachází se zde radiolokační stanice.
 • Radar je nejvyšším bodem Českomoravské vrchoviny, jehož modrá kopule se nachází ve výšce 840 metrů nad mořem.
 • V případě, že je dobrá viditelnost, lze z vrcholku spatřit Praděd, Sněžku nebo také televizní vysílač Krásné u Seče. Při horší viditelnosti jsou vidět okolní vesničky, a to Sněžné, Milovy, Blatiny nebo Líšná.
 • Toto technologické zařízení je veřejnosti nepřístupné, avšak po domluvě je možné uskutečnit exkurzi.
 • Dál učaruje svým krásným prostředím, které si pro svou pohádku Obušku, z pytle ven!, vybral i režisér Jaromír Pleskot.
 • Jedná se o přírodní útvar, který tvoří 200 metrů dlouhé skalní hradby. Nadmořská výška dosahuje až 775 metrů.
 • Toto mohutné skalisko, které je známé také pod názvy Drátník nebo Dráteničky, je především rájem milovníků horolezectví.
 • Výstup na Drátenickou skálu není úplně snadný, avšak po jeho zdolání Vás čeká odměna v podobě dalekého rozhledu do okolí. Krásný výhled však není jenom ze samotného vrcholku skály, ale také z louky před ní.
 • Tato přírodní rezervace se nachází v nadmořské výšce 730 metrů. Je součástí CHKO Žďárské vrchy a leží východním směrem od obce Křižánky.
 • Je tvořena rulovými skalními útvary připomínajícími čtyři palice, jež vznikly mrazovým zvětráváním hornin.
 • Jednotlivé skalní útvary mají své názvy - Čtyřpaličatá skála, Děvín a Tvrz a Opomenutá.
 • Nejvýznamnější z nich je Čtyřpaličatá skála, ze které je krásný výhled do údolí řeky Svratky a na nedaleký vrchol Devět skal.
 • Devět skal je nejvyšší vrchol Žďárských vrchů a druhý nejvyšší vrchol celé Českomoravské vrchoviny, jehož nadmořská výška činí 836 metrů. V roce 1976 byl vyhlášen přírodní památkou.
 • Název je odvozen od devíti skalních útvarů, které jsou roztroušeny v okruhu 1 kilometru a tvoří seskupení typu skalního města.
 • Celý skalní útvar vznikl procesy mrazového zvětrávání ve starších čtvrtohorách, jehož stěny dosahují výšky až 15 m.
 • Skládá se z devíti skalisek – Hlavní blok, Záludná věž, Žďárská věž, Královský zámek, Dvojitá věž, Pyramida, Malá věž, Strmá věž a Šikmá věž.
 • Na vrcholu Hlavního bloku je vyhlídka opatřená zábradlím, která poskytuje téměř kruhový výhled do okolí. Při dobré viditelnosti lze spatřit Králický Sněžník, Krkonoše nebo rozhraní Čech a Moravy.
 • Pod vrcholem stojí lovecký srub, který v říjnu roku 1940 nechalo postavit velení německé armády pro nacistické předáky. Na sklonku 2. světové války operovaly v okolí partyzánské oddíly. Dnes je využíván jen občasně a v sezóně bývá nepravidelně otevřen.
 • Přírodní památka Malinská skála, která je součástí CHKO Žďárské vrchy je výrazný skalní vrchol na hřebeni táhnoucím se z Devíti skal na východ.
 • Skalní útvary dosahují výšky až 20 m, z nichž nejvýznamnější jsou Výspa, Srnčí věž, Škuner a Buldok.
 • Z vrcholu skály, je možno vidět na Blatiny, Křižánky, Samotín, Sněžné, Buchtův kopec, Paseckou skálu, Drátník (Dráteníčky) či Čtyři palice.
 • Pro svoji snadnou dostupnost bývá Malinská skála vyhledávaným cílem turistů, cyklistů, horolezců a v zimě také běžkařů.
 • Pasecká skála je výrazným vrcholem Žďárských vrchů a zároveň také přírodní památkou.
 • Jedná se o soustavu tří skalních útvarů - Omšelý hřeben, Vyhlídka a Pernštějn. Skalní útvar Vyhlídka nabízí upravenou vyhlídku s výhledem na daleké okolí.
 • Z vyhlídky na Pasecké skále se nabízí krásný pohled na centrální část Žďárských vrchů a přilehlé obce. Za dobrých podmínek lze občas spatřit nejvyšší českou horu Sněžku, hřeben Orlických hor, Kralický Sněžník či nejvyšší vrchol Jeseníků – Praděd.
 • Blatiny jsou malou a také mladou horskou obcí, založenou na počátku 18. století. V roce 1962 byla osada přičleněna ke Sněžnému.
 • Je považována za jedno z nejkrásnějších míst v ČR a je vyhledávána milovníky pěší turistiky, horské cyklistiky, horolezectví a v zimním období milovníky běžeckého lyžování.
 • Osada je východiskem pěších túr na vrcholy Žďárských vrchů.
 • Zajímavostí obce je pražírna kávy, založena v roce 1990 rodinnou firmou. O pět let později byla otevřena i kavárna.
 • V obci je také možnost vyjížďky na koních.
 • Osada vznikla v roce 1731, kdy novoměstská vrchnost povolila třem poddaným, aby si zde postavili domky. Ty vznikly u Milovského rybníka, který zde byl založen v roce 1610 Vilémem Dubským z Třebomyslic.
 • Rybník má travnatý břeh a písčité dno, jeho rozloha 6,5 ha a jeho největší hloubka dosahuje 4 m. Koupání je možné na severním a východním břehu. Kvalitu vody pravidelně sleduje Krajská hygienická stanice.
 • Okolí Milov je mimo jiné vyhledávaným místem pro sběr hub.

Celodenní výlety

 • Žďár nad Sázavou je okresní město, ležící uprostřed chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.
 • Jeho historie je úzce spjata s rozvojem žďárského cisterciánského kláštera Studnice Blahoslavené Panny Marie a sahá až do poloviny 13. století. V barokním období nechal opat kláštera Václav Vejmluva vybudovat či obnovit řadu budov ve městě i okolí. Jejich architektem byl Jan Blažej Santini-Aichel. Za josefinských reforem v roce 1784 byl klášter zrušen a postupně upravován na zámek.
 • Součástí dnešního zámku je tzv. Muzeum nové generace, které nabízí detailní přehled o vývoji kláštera od jeho počátků, až do dnešní doby.
 • Nejvíce navštěvovanou památkou tohoto města je poutní Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře (UNESCO).
 • Historické počátky Nového Města na Moravě spadají do poloviny 13. století. Jeho vznik úzce souvisí se založením cisterciáckého kláštera ve Žďáře nad Sázavou.
 • Hlavním lákadlem Nového Města na Moravě je nově zbudovaná Vysočina aréna, která je určena především k pořádání sportovních akcí. Umožňuje provozování celoročních tréninků pro sporty běžecké lyžování a biatlon. V okolí arény je velké množství tratí pro horská kola. Každoročně se zde koná Světový pohár v biatlonu, Světový pohár na horských kolech a další sportovní akce.
 • Za navštívení stojí také Horácké muzeum, které sídlí v budově staré renesanční radnice ze 16. století. Jeho expozice se zaměřují na lidovou kulturu v severní části moravského Horácka, sklářství, železářství a dějiny města a lyžařskou tématiku, které je věnována největší část.
 • Gotický hrad z poloviny 13. století stojí ve východním okraji Českomoravské vrchoviny, u městysu Nedvědice, který tvořil jeho podhradí.
 • Hrad založili páni z Medlova (Pernštejnové) mezi lety 1270 a 1285. Stavba byla do 16. století několikrát přebudována a především rozšířena. Při přeměně na reprezentativní a pohodlné sídlo neztratila svou obranyschopnost, díky čemuž je Pernštejn řazen k nejvýznamnějším moravským hradům.
 • Hrad je zpřístupněný veřejnosti a v roce 1995 byl prohlášen národní kulturní památkou.

Historie

 • Jihlava je nejstarší horní město českých zemí, jehož historie sahá ke konci 12.století, kdy byla na návrší nad řekou Jihlavou poprvé historicky doložena slovanská vesnice s kostelíkem sv.Jana Křtitele.
 • Celá městská památková rezervace je tvořena jedinečnou kombinací gotické, renesanční a barokní architektury, která potěší každého obdivovatele uměleckých památek a dávné historie.

Památky

 • Kostel sv. Jana Křtitele patří k nejstarším dochovaným kamenným stavbám na Českomoravské vrchovině. Byl postaven krátce před rokem 1200, což dokládá nález románských základů presbytáře.
 • Brána Matky Boží - Brána je přístupná veřejnosti jako vyhlídková věž. Brána, která vznikla v době výstavby města a hradebního systému na počátku 2. poloviny 13. století je typickým symbolem města a jedinou branou, která se zachovala z pěti středověkých městských bran.
 • Jihlavské podzemí - Jihlavské podzemí (někdy nesprávně nazývané jako jihlavské katakomby) je významnou historickou stavební památkou města. Co do rozsahu podzemního labyrintu přímo pod městskou zástavbou je po Znojmu druhým největším na území naší republiky.
 • Masarykovo náměstí - Patří svou rozlohou (36 653m2) k největším historickým náměstím u nás. Pravidelný půdorys historického centra města s velkým náměstím uprostřed byl dán stavebním řádem krále Přemysla Otakara II. z roku 1270.

Další tipy pro návštěvu

 • ZOO Jihlava - ZOO leží v údolí řeky Jihlávky v lesoparku Heulos, 10 minut pěší chůze od centra města. ZOO je známá především ojedinělými odchovy vzácných druhů zvířat, v současné době je zde k vidění více než 200 druhů exotických zvířat včetně řady druhů v přírodě ohrožených vyhubením.
 • Aquapark s celoročním provozem Vodní Ráj nabízí krytý bazén s atrakcemi. V letním období jsou v provozu také venkovní bazény a brouzdaliště.

Historie

 • Jihlava je nejstarší horní město českých zemí, jehož historie sahá ke konci 12.století, kdy byla na návrší nad řekou Jihlavou poprvé historicky doložena slovanská vesnice s kostelíkem sv.Jana Křtitele.
 • Celá městská památková rezervace je tvořena jedinečnou kombinací gotické, renesanční a barokní architektury, která potěší každého obdivovatele uměleckých památek a dávné historie.

Památky

 • Kostel sv. Jana Křtitele patří k nejstarším dochovaným kamenným stavbám na Českomoravské vrchovině. Byl postaven krátce před rokem 1200, což dokládá nález románských základů presbytáře.
 • Brána Matky Boží - Brána je přístupná veřejnosti jako vyhlídková věž. Brána, která vznikla v době výstavby města a hradebního systému na počátku 2. poloviny 13. století je typickým symbolem města a jedinou branou, která se zachovala z pěti středověkých městských bran.
 • Jihlavské podzemí - Jihlavské podzemí (někdy nesprávně nazývané jako jihlavské katakomby) je významnou historickou stavební památkou města. Co do rozsahu podzemního labyrintu přímo pod městskou zástavbou je po Znojmu druhým největším na území naší republiky.
 • Masarykovo náměstí - Patří svou rozlohou (36 653m2) k největším historickým náměstím u nás. Pravidelný půdorys historického centra města s velkým náměstím uprostřed byl dán stavebním řádem krále Přemysla Otakara II. z roku 1270.

Další tipy pro návštěvu

 • ZOO Jihlava - ZOO leží v údolí řeky Jihlávky v lesoparku Heulos, 10 minut pěší chůze od centra města. ZOO je známá především ojedinělými odchovy vzácných druhů zvířat, v současné době je zde k vidění více než 200 druhů exotických zvířat včetně řady druhů v přírodě ohrožených vyhubením.
 • Aquapark s celoročním provozem Vodní Ráj nabízí krytý bazén s atrakcemi. V letním období jsou v provozu také venkovní bazény a brouzdaliště.
 • Jediný fungující ženský cisterciánský klášter v ČR, který se nachází v obci Předklášteří u Tišnova.
 • Jeho areál s románsko-gotickým kostelem Nanebevzetí Panny Marie a novogotickým konventním kostelem stejného zasvěcení byl roku 2010 prohlášen národní kulturní památkou České republiky.
 • V budově probošství sídlí jedno z pracovišť Muzea Brněnska – Podhorácké muzeum. Vystavené sbírky zahrnují paleontologickou a mineralogickou expozici s částí věnovanou nalezištím minerálů na Tišnovsku. Další stálou expozicí je Dějiny a současnost kláštera Porta Coeli. Nachází se zde také minisalon historických motocyklů. Muzeum rovněž zajišťuje pro veřejnost prohlídky románsko-gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie a gotického ambitu.

Sportovní vyžití

Bílá magistrála - https://www.korunavysociny.cz/turisticke-cile/726-bila-magistrala

Pokud počasí přeje a je dostatek sněhu, nabízí okolí Sněžného velké množství běžkařských tratí.